Stowarzyszenie prowadzi warsztaty

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok w swojej działalności statutowej jako jeden z celów  do realizacji  ma zapisane promowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zdrowia. W piątek 15.09.2023  członkowie stowarzyszenia  uczestniczyli w   Dniach Otwartych  – EKO CENTRUM zorganizowanych  przez Lokalną  Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku.   Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  przygotowało i obsługiwało  5 stanowisk edukacyjnych: warsztaty robienia obrazków …

Kontynuuj czytanie

Sprzątanie wioski

W sobotę  16.09.2023 r w Spóroku mieszkańcy już po raz czwarty włączyli się w ogólnopolska akcję sprzątania świata. W tym roku pod nazwą ,,Sprzątanie świata łączy ludzi’’. Grupa kilkunastu osób o godz. 10.00 wyruszyła  by sprzątać wioskę. W akcję uczestniczyli dorośli i młodsi mieszkańcy sołectwa. Podzielili się na trzy grupy, jedna poszła  ulicą Guznera w stronę „Banioku”, drudzy w kierunku  Krasiejowa, …

Kontynuuj czytanie

Kolejna podpisana umowa

Dzisiaj tj. 31.08.2023 r. w siedzibie LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok podpisali  umowę na projekt grantowy pt. ,,Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village.  Projekt/grant nosi nazwę „Spórok – wioska przyszłości” – sołectwo Spórok”Celem projektu jest przygotowanie koncepcji Smart Village w naszym sołectwie.  Jesteśmy jednym z 12 sołectw  na obszarze LGD ,,Kraina …

Kontynuuj czytanie

Na EKO Przystanku  wiele się dzieje

Trwają zajęcia na Eko Przystanku realizowane w ramach  projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów” realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pt. „My i las wokół nas”.Jesteśmy już po 5 lekcjach/ warsztatach  nauki prawidłowego poruszania się z kijami. Razem z wspaniałą trenerką  panią Anetą,  odbyły się  lekcje szkoleniowe wraz z spacerami z kijami do Nordic …

Kontynuuj czytanie

Kolejne niezwykłe  miejsce w Spóroku

W ramach  konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego  “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” zostało  dofinansowanych  15 projektów, które promują  przedsięwzięcia artystyczne m.in. w budynkach świetlic wiejskich czy też remizach OSP. Efekty można  podziwiać w kilkunastu sołectwach opolskich, gdzie na ścianach powstały murale.Jeden z murali, powstał w Spóroku , jest on  żywo związany z miejscowością. Przedstawia wioskę tematyczną jako  ,,Spórok …

Kontynuuj czytanie

Kolejna Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Spóroku  

Mieszkańcy wioski Spórok wspólnie z gośćmi z UMWO – członkiem  sejmiku wojewódzkiego Robertem Węgrzynem , dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcinem Oszańca i zastępcą Joanną Harus   oraz burmistrzem MiG Kolonowskie Norbetem  Kostonem świętowali w dniu  12.08.2023 r. zakończenie  realizacji 3 projektów. Zaprezentowano   zadanie zrealizowane ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej projekt „Zagospodarowania terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku” dzięki któremu …

Kontynuuj czytanie

Strefa spotkań z bioróżnorodnością w Spóroku

W Spóroku  już w ubiegłym roku powstała strefa spotkań z bioróżnorodnością. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło się do konkursu zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region” . Łącznie wpłynęło 14 prac, komisja wybrała 11 lokalizacji, w tym właśnie Spórok.  W dniu  20 września 2022 r, mieszkańcy wioski Spórok wspólnie wykonali „Strefę spotkań z bioróżnorodnością”. przy Centrum Aktywności Wiejskiej. Idea zadania …

Kontynuuj czytanie

„Wioska zdrowia i relaksu – pięknie malowana”

W Ośrodku  Szkoleniowym  RZPWE w Niwkach w dniu 12.06.2023 zostały podpisanie z przedstawicielami  organizacji pozarządowych umowy na realizację zadań w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” oraz “Opolska wieś przyszłości – wieś dzieciom”. W ramach  konkursu  “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” zostało  dofinansowanych  15 projektów, które będą promowały przedsięwzięcia artystyczne m.in. w budynkach świetlic …

Kontynuuj czytanie

Podpisanie umowy grantowej

Dnia 1 czerwca 2023 r.  w siedzibie LGD KD  w Ozimku, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok (Gizela Palus i Jan Woiczyk) podpisali umowę na realizację  grantu pt. ,,My i las wokół nas’’ w ramach projektu grantowego ,,.Aktywna Kraina Dinozaurów’’, realizowanego przez Lokalna Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’.Wiele spotkań i  warsztatów na EKO Przystanku w Spóroku,   dotyczących wykorzystania walorów i …

Kontynuuj czytanie
Powiększenie-+=