Warsztaty edukacyjne na Eko – Przystanku

EKO – Przystanek  umiejscowiony jest  przy ,,Ptasim  Stawku’’ w Spóroku.  
Znajduje się  tutaj Leśne Centrum Edukacyjne a w nim:  ścieżka zdrowia (drzewoterapia), ścieżka zmysłów, tablice edukacyjne, kosze do segregacji śmieci,  wiata grillowa i biesiadna oraz toaleta ekologiczna typ ,,vermicomposting’’. 
Leśne Centrum Edukacyjne  to  miejsce spotkań o tematyce ekologicznej, a także centrum działań warsztatowych  i szkoleniowych związanych zarówno z ekologią, jaki i towarzyszącą  jej problematyką społeczną.
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zaprasza na zajęcia terenowe, które  urozmaicą  codzienność oraz pozwolą  spędzić czas na łonie natury.
Wiadomości zdobyte na  zajęciach trwale zapadną w pamięć uczestników, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.

Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
Proponujemy warsztaty : 
·  „Człowiek jako część przyrody”
·  „Ruch to zdrowie”
·  „Transport ekologiczny”
· ,, Dobrodziejstwo drzew i ziół wokół nas’’
· ,, Wokół nas – co mamy a co możemy stracić, gdy nie będziemy chronić przyrody’’
· Sylwioterapia – tajniki drzewoterapii
Bliższych informacji można uzyskać  pod nr. tel.605143938 oraz pisząc na adres sowsporok@onet.eu 

Link do pobrania: ulotka-Lesne-centrum-edukacyjne

 
Powiększenie-+=