Zakończyła się realizacja oraz rozliczenie projektu

Pt.: ,,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’ Realizowany przez : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  W ramach operacji został wybudowany obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.  Miejsce to, jest  schronieniem dla turystów w czasie np. niepogody, a także  miejscem odpoczynku  położonym  na trasie turystycznej „Ścieżki Doliny Małej Panwi”.  Zostało   zlokalizowane w bezpośredniej bliskości  ,,Ptasiego Stawka’’- …

Kontynuuj czytanie