Zakończyła się realizacja oraz rozliczenie projektu

Pt.: ,,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’

Realizowany przez : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok

 W ramach operacji został wybudowany obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.  Miejsce to, jest  schronieniem dla turystów w czasie np. niepogody, a także  miejscem odpoczynku  położonym  na trasie turystycznej „Ścieżki Doliny Małej Panwi”.  Zostało   zlokalizowane w bezpośredniej bliskości  ,,Ptasiego Stawka’’- zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego.

By wypromować  zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze została przygotowana  gra  terenowa, która  rozpoczyna się  i kończy  w wiacie turystycznej przy ,,Ptasim Stawku”. Gra  pt.,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej  Doliny’’.

W ramach projektu została wydana również  ulotka informacyjno-promocyjna Spóroka..

Po utworzeniu wiaty  przy ,,Ptasim Stawku’’ i  przygotowaniu gry terenowej zostało  zorganizowane spotkanie integracyjno – promocyjne , którego celem była  promocja nowego miejsca oraz walorów  turystycznych  obszaru LGD.

Ulotki informacyjno – promocyjne oraz  Ouest ,,Poszukiwanie opolskiego dinozaura’’   można  nabyć w biurze  LGD oraz   w świetlicy wiejskiej w Spóroku. Zamieszczone zostały również  na stronie internetowej wioski  Spórok.

Realizacja operacji stanowi źródło podniesienia jakości życia na terenie LGD oraz przyczynia się  do podniesienia atrakcyjność  obszaru objętego LSR.

Projekt realizowany był od maja 2014 do września 2014 r..

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

31 664,10 zł.

 Kwota dofinasowania ze środków unijnych  pozyskanych za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

24 959,77 zł.

Pozostała kwota to wkład własny stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  oraz praca własna członków stowarzyszenia.