Największe sukcesy

utworzenie zielonego   miejsca rekreacji i wypoczynku  ,,Ptasi Stawek”

wzięcie udziału w Konkursie „Piękna Wieś Opolska”

2001 r.kategoria Najlepszy projekt – III miejsce „Ptasi    Stawek” kategoria ,,Najpiękniejsza wieś”    – wyróżnienie   dla  wioski

2004 r –  „Dom Aktywności   Wiejskiej w Spóroku

2005 r –- kategoria Najlepszy projekt –     Wiejski Ośrodek Szkoleniowy”

201o r  –    kategoria Najlepszy projekt –  ,,Zródełko zgody i miłości ” – wyróżnienie

Podróże studialne po Opolszczyźnie -odwiedzają    Spórok

* Centrum    Doradztwa  Rolniczego  z    Poznania

* liderzy wiejscy  z  powiatu    cieszyńskiego

* liderzy  Odnowy  Wsi  z    opolszczyzny

* działacze z woj.   śląskiego

 Zorganizowanie  Obchodów    230-lecia  Założenia  Osady    Spórok

* msza św.    dziękczynna

dzień sportu  i  zawodów   zręcznościowych 

* uroczyste  obchody  230-lecia

Zebranie materiałów  i opublikowanie  historii wioski Spórok 

Pisanie i    realizacja    projektów przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności wioski jak i lepszego bytu mieszkańców 

Zorganizowanie i   prowadzenie świetlicy wiejskiej

Zgromadzenie    majątku  stowarzyszenia

*   podest  drewniany – przenośny 

*   stoły  i ławy  rozkładane 

*   sprzęt audio-wizualny i komputerów

Organizacja corocznego festynu ,,Pod Szumiącymi Dębami”  

Założenie i działalność grupy,,Kaktusik”

Zorganizowanie półkolonii  w Spóroku oraz coroczna akcja letnia ,,Sposób na wakacyjną nudę” dla dzieci i młodzież

Wydanie folderu  i widokówki wioski   Spóroka

Wydanie śpiewnika Spórackiego 

  Opracowanie planu architektonicznego wioski Spórok przez   Akademię Rolniczą z Wrocławia

utworzenie ,,źródełka zgody i miłości”

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej 

Posadzenie 15 lip na XV lecie Programu Odnowy Wsi w woj. Opolskim 

Remont i modernizacja Kapliczki z XIX wieku w Spóroku

Fundusze na prace związane z realizacją projektów pozyskujemy   poprzez:
– składki   członkowskie
– organizowanie festynów, imprez   okolicznościowych, zbiórek   publicznych.
– pisanie projektów do innych   organizacji
– pozyskiwane dotacje z Urzędu   Gminy
Wszystkie pieniądze przeznaczamy na zadania   statutowe tj. działania,
które mają na   celu rozwój wsi i dobro mieszkańców.