Największe sukcesy

Utworzenie zielonego miejsca rekreacji i wypoczynku  ,,Ptasi Stawek”
Udziału w Konkursie „Piękna Wieś Opolska”
2001 r. kategoria Najlepszy projekt – III miejsce „Ptasi    Stawek” kategoria ,,Najpiękniejsza wieś”    – wyróżnienie   dla  wioski
2004 r –  „Dom Aktywności   Wiejskiej w Spóroku
2005 r –- kategoria Najlepszy projekt –  Wiejski Ośrodek Szkoleniowy”
2010 r  – kategoria Najlepszy projekt –  ,,Zródełko zgody i miłości ” – wyróżnienie
2018 r – kategoria Najlepszy projekt – „EKO Przystanek”- I miejsce
2020 r – kategoria Piękna Wieś Opolska – II miejsce  
Podróże studialne po Opolszczyźnie -odwiedzają    Spórok
* Centrum    Doradztwa  Rolniczego  z    Poznania
* liderzy wiejscy  z  powiatu    cieszyńskiego
* liderzy  Odnowy  Wsi  z opolszczyzny
* działacze z woj. śląskiego
Zorganizowanie  Obchodów    230-lecia  Założenia  Osady  Spórok
* msza św.    dziękczynna
dzień sportu  i  zawodów   zręcznościowych 
* uroczyste  obchody  230-lecia
Zebranie materiałów  i opublikowanie  historii wioski Spórok 
Pisanie i    realizacja    projektów przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności wioski jak i lepszego bytu mieszkańców 
Zorganizowanie i   prowadzenie świetlicy wiejskiej
Zgromadzenie    majątku  stowarzyszenia
*   podest  drewniany – przenośny 
*   stoły  i ławy  rozkładane 
*   sprzęt audio-wizualny i komputerów
Organizacja corocznego festynu ,,Pod Szumiącymi Dębami” / Pikniku 
Założenie i działalność grupy,,Kaktusik”
Zorganizowanie półkolonii  w Spóroku oraz coroczna akcja letnia ,,Sposób na wakacyjną nudę” dla dzieci i młodzież
Wydanie folderu, widokówek, publikacji dotyczących  wioski   Spóroka.
Wydanie śpiewnika Spórackiego 
Opracowanie planu architektonicznego wioski Spórok w współpracy ze Akademię Rolniczą z Wrocławia
Utworzenie ,,Źródełka zgody i miłości”
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej 
Posadzenie 15 lip na XV lecie Programu Odnowy Wsi w woj. Opolskim 
Remont i modernizacja Kapliczki z XIX wieku w Spóroku
Utworzenie Leśnego Centrum Edukacyjnego – EKO Przystanek 

Fundusze na prace związane z realizacją projektów pozyskujemy   poprzez:
– składki   członkowskie
– organizowanie festynów, imprez   okolicznościowych, zbiórek   publicznych.
– pisanie projektów do innych   organizacji
– pozyskiwane dotacje z Urzędu   Gminy
pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
Wszystkie pieniądze pozyskiwane są  przeznaczane na zadania   statutowe stowarzyszenia tj. działania,
które mają na   celu rozwój wsi i dobro mieszkańców.

Powiększenie-+=