Odnowa Wsi Spórok

1) pełna nazwa: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
2) forma prawna: stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
KRS :0000040548
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia: 20.11.2000r
5) nr NIP 756-18-11-679 nr REGON 531680009
6) dokładny adres: miejscowość: 47 – 100 Spórok ul.Guznera 3
gmina: Kolonowskie powiat: Strzelce Opolskie województwo: opolskie
7) tel.: 605143938
e-mail: sowsporok@.onet.eu

Korzystając z okazji chciałabym w imieniu całego zarządu stowarzyszenia, podziękować bardzo gorąco wszystkim aktywnym członkom naszego stowarzyszenia, na których można zawsze liczyć . Wszyscy wiemy w jakich czasach żyjemy-jesteśmy zagonieni, zapracowani, na nic nie mamy czasu. Gonimy za pieniędzmi , za pracą i w tych trudnych czasach, są jeszcze ludzie którzy potrafią znaleźć czas, energię i siły do pracy społecznej, do pracy której czasami nikt nie doceni a czasami jeszcze za to co robi się w najlepszej wierze dla innych nie znajduje ona zrozumienia.
Bardzo dziękujemy wszystkim.
Golec Anna

Powiększenie-+=