Program Odnowy Wsi w Spóroku

Założenie
W 2000 r. wioska przystąpiła do programu odnowy wsi w woj. opolskim.
Na początku działała jako Grupa Odnowy Wsi, a od 16.X. 2000 r jako Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok .
 Pierwszymi liderami programu byli:
Krystyna Deja, Irena Koik, Stefania Kaliciak, Anna Golec, Piotr Brandt, Gerhard Jambor.
 Działalność:
Dzięki pracy społecznej członków stowarzyszenia, którzy już od 13 lat pracują wytrwale i nie naganie możemy pochwalić się pokaźnym dorobkiem.
Pomysł i plan realizacji otworzenia zbiornika wodnego „Ptasi Stawek”

– wycinanie samosiejek , krzewów – porządkowanie terenu   – bagrowanie stawku    – równanie brzegów i ustawianie betonowych płyt wokół stawu                                                                      – remont mostku i wykonanie balustrady – poręczy   – wysypanie piasku na dno stawku                                                                                                                                                      zagospodarowanie terenu wokół stawku ;wykonanie ławek i stołów
– zrobienie muszli koncertowej   – porządkowanie terenu ; grabienie ,sieczenie ,malowanie

Założenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok

– 16.10.2000r – decyzja o zarejestrowaniu stowarzyszenia [ 40-tu członków]
– wybory do zarządu stowarzyszenia

Spotkanie z historią – w Spóroku zorganizowanie spotkania ‘’Historia Wsi Spóroka ‘’Referat został opracowany w oparciu o znalezione dokumenty w Archiwum Opolskim i Uniwersytecie oraz zapiski mieszkańców.

Kultywowanie tradycji
– Wodzenia Niedźwiedzia – po raz pierwszy 2001r
Przejście Korowód przebierańców przez wioskę
Zabawa dla dzieci i młodzieży z Niedźwiedziem
Zabawa karnawałowa dla dorosłych
– Dbanie zabytki kulturowe w wiosce
krzyże i kapliczki przydrożne
mogiła w lesie – hołd poginionym w czasie II wojny światowej
– Darcie pierza
– Poltenabend
– Obrzędy wielkanocne
– Dożynki

Prace na rzecz upiększenia wioski
– wykonanie nowej poręczy na moście na rzeczce Cienkiej
– malowanie przystanków autobusowych
– wywóz gruzu z ogrodu kościelnego
– prace porządkowe na strychu kościółka
– wycięcie suchych topoli na boisku szkolnym
– coroczne akcje porządkowe wokół stawku , przy Centrum Aktywności Wiejskiej
przystanków autobusowych i innych miejsc publicznego użytku .
– sadzenie i dbanie o zieleń przy stawku i Centrum Aktywności Wiejskiej

Budynek szkoły podstawowej –Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku
– 20.09 .2001r – przekazanie kluczy i protokołów do budynku
– 02.10. 2001r- zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji w Spóroku celem
ustalenia zagospodarowanie budynku
– prace remontowo-porządkowe;
utworzenie Sali kulturalno-rozrywkowej,
zagospodarowanie dwóch sal na pomieszczenia świetlicy:
salka telewizyjna i tenisa stołowego
urządzenie kawiarenki i sali bilardowe ,biblioteka z salą do wyświetlania filmów,
salka komputerowa
wyposażenie i urządzenie kuchni
– założenie alarmu i ubezpieczenie budynku

Kultura i rozrywka

– uruchomienie i działalność świetlicy wiejskiej
– udział drużyny w meczach siatkówki [ rozgrywki pomiędzy sołectwami ]
– organizowanie Andrzejek
– coroczne bale Sylwestrowe
– coroczne festyny „Pod Szumiącymi Dębami ‘’
– obchody ,,Dnia Mężczyzny” i ,,Babskie Comber” .
– założenie miejscowego Kabaretu Kaktusik
– zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć  dla dzieci i młodzieży
 zajęcia w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży
2003 r – wyjazd do wykopalisk w Krasiejowie i na” Piknik na Florydzie”
2004 r – zorganizowanie półkolonii w Spóroku „Podaruj dzieciom Słońce” dla dzieci z Spóroka
– 
2005r -2008 r. – Sposób na wakacyjną nudę’’- razem z Rodziną Kolpinga Staniszcze Wielkie i Odnową Wsi Staniszcze Małe zajęcia i wyjazdy dla dzieci młodzieży                                         – organizowanie Mikołaja dla dzieci i młodzieży
– zorganizowanie kursu tańca dla dzieci i młodzieży
– zorganizowanie zajęć aerobiku dla dorosłych
– zorganizowanie kursu j. Niemieckiego w Spóroku .
– branie udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w 2002r, 2004r. 2005r. 2007 2008 r.
– przygotowanie i wykonanie dekoracji tematycznych w kościele w Spóroku.
– wycieczki turystyczne (dla członków stowarzyszenia i ich rodzin )
na Czantorię i Równicę – Beskid Śląski Zakopane
– zorganizowanie kiermaszu Świąteczno- Bożonarodzeniowego

Zarząd Województwa Opolskiego  uchwałą nr. 667/2011 z dnia 10 maja 2011 r. określił statusy uczestnictwa w programie Odnowy Wsi.
W związku z ustaleniem poziomu zaawansowania sołectwa w realizację założeń Programu Odnowy Wsi ,sołectwo może uzyskać status:
– pasywny uczestnik
-początkujący uczestnik
– uczestnik programu
-Zaawansowany  uczestnik
– Lider Odnowy Wsi
Spośród wszystkich 679 sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi 17 sołectw otrzymało status – Lider Odnowy Wsi . Wśród nich jest wioska  Spórok 

Powiększenie-+=