Ptasi Stawek/ EKO Przystanek

MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU
Miejsce to powstało dzięki odbudowie zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Ptaszówka – Cieńka. Do zbiornika uchodzi rzeczka, która pochodzi ze źródeł znajdujących się około 800 m od zbiornika. Drugie ujście – to rów melioracyjny z terenów leśnych.Praca społeczna mieszkańców wioski Spóroka włożona w to przedsięwzięcie, pomoc władz gminnych i sponsorów ,w miejscu gdzie wcześniej przez wiele lat rosły samosiejki, krzewy i paprocie, powstało zielone miejsce rekreacji i wypoczynku.
Uroczyste otwarcie i nadanie nazwy „Ptasi Stawek’’ odbyło się 16. 07.2000.r.
Dane dotyczące stawku:
Powierzchnia stawku: 30m x 30m
Głębokość 1m ÷ 2m
Objętość stawku 900m3-1800m3 wody
Możliwość magazynowania wody 900m3
Stawek spełnia trzy funkcje:
retencyjna – w okresie roztopów wiosennych woda zalewa okolicznepola, łąki, domostwa. Umieszczona śluza umożliwia częściowąregulację wody w tym trudnym okresie, gdy jest jej nadmiar.
przeciwpożarowa – służy w akcjach gaszenia pożarujako zbiornik p/pożarowy
rekreacyjny – teren wokół stawku został zagospodarowany i jest zielonym miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie można zorganizować wiele różnych imprez i spotkań towarzyskich.
EKO – Przystanek  umiejscowiony jest  przy ,,Ptasim  Stawku’’ w Spóroku.   
Znajduje się  tutaj Leśne Centrum Edukacyjne a w nim:  ścieżka zdrowia (drzewoterapia), ścieżka zmysłów, tablice edukacyjne, kosze do segregacji śmieci,  wiata grillowa i biesiadna oraz toaleta ekologiczna typ ,,vermicomposting’’
Wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji  i wypoczynku.
Odbywają się  tutaj lekcje edukacyjne, spotkania  w gronie przyjaciół i rodzin,  rajdy rowerowe i indywidualne wycieczki piesze, rowerowe. Można posłuchać głosów ptaków i zwierząt leśnych  również można  wziąć udział w  grze  terenowej  „Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórockiej Doliny” która promuje zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Ponadto zostały przygotowane wziąć udział w warsztatach edukacyjnych.
Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku ukazuje jak cenne w życiu każdego człowieka jest środowisko i rozwój  w zgodzie z naturą.. Ponadto promuje aktywne postawy społeczne w oparciu o ochronę środowiska.
Leśne Centrum Edukacyjne  to  miejsce spotkań o tematyce ekologicznej, a także centrum działań warsztatowych  i szkoleniowych związanych zarówno z ekologią, jaki i towarzyszącą  jej problematyką społeczną.
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zaprasza na zajęcia terenowe, które urozmaicą  codzienność oraz pozwolą  spędzić czas na łonie natury.
Wiadomości zdobyte na  zajęciach trwale zapadną w pamięć uczestników, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.
Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
Proponujemy warsztaty :
– „Człowiek jako część przyrody”
– „Ruch to zdrowie”
– „Transport ekologiczny”
– ,, Dobrodziejstwo drzew i ziół wokół nas’’
– ,,Wokół nas – co mamy a co możemy stracić, gdy nie będziemy chronić przyrody’’
Sylwioterapia – tajniki drzewoterapii
Więcej informacji  na www.sporok.pl

Bliższych informacji można uzyskać  pod nr. tel.605143938 oraz pisząc na adres sowsporok@onet.eu 

Powiększenie-+=