O Spóroku

Spórok – to wioska,malowniczo położona wśród lasów,stanowi jak gdyby śródleśną wyspę. Jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie, liczy 631 mieszkańców .
Osada została założona w 1764r. przez ówczesnego urzędnika hrabiowskiego Carmena ,
stąd jej pierwotna nazwa Carmerau.
Obecną nazwę Spórok można powiązać z opowieściami – legendami. Pierwsza mówi o bardzo ,,spórnych’’ czyli twardych i opornych drzewach w lesie , które karczowano na potrzeby związane z budową wsi .
Drugie podanie mówi o sporach ,do których dochodziło między mieszkańcami dwóch części wioski –częścią hrabiowską a królewską ,gdyż w przeszłości przez wioskę przebiegała granica dwóch powiatów : opolskiego i strzeleckiego.

Jeszcze parę lat temu dominującą rolą w gospodarce Spóroka odgrywało rolnictwo . Obecnie mieszkańcy znajdują zatrudnienie w pobliskich zakładach pracy bądź wyjeżdżają za pracą za granicę.
Cechą charakterystyczną całej gminy Kolonowskie ,a szczególnie wioski Spórok jest duży udział lasów w ogólnej powierzchni użytków .

Tereny leśne należą do Nadleśnictwa Strzelce Op. i Nadleśnictwo Zawadzkie .
Wierni kościoła katolickiego należą do parafii w Krasiejowie. Od 1982 r. funkcjonuje kościół filialny w Spóroku.
Przez wioskę przepływa rzeczka Cienka – Ptaszówka. Tuż u źródła rzeczki otworzono zbiornik wodny –,,Ptasi Stawek’’.

Ciekawe i ważne miejsca w historii Spóroka to :

– Kapliczka z XIX wieku
– Zabytkowy z 1872r. budynek w którym najpierw była szkoła, później przedszkole .
– Remiza Strażacka wybudowana w 1986 r.
– Dworzec Kolejowy wybudowany w 1930 r.
– Była szkoła podstawowa od 1965/66 r. obecnie Centrum Aktywności Wiejskiej
– Leśniczówka wybudowana w 1899 r.
– Kaplica pod wezwaniem św. Floriana – od 1982r.
– Boisko sportowe z zapleczem ( szatnia , sanitariaty)
Na terenie wioski znajdują się krzyże, kapliczki przydrożne, które mają swoje podania, legendy i wiążą się z osobistymi przeżyciami mieszkańców.

mapka Spóroka

widokówka

02dce0d487

056

Powiększenie-+=