Dożynki

W wiosce Spórok corocznie odbywają się Dożynki Wiejskie. Rano wyruszyła z Domu Aktywności Wiejskiej procesja z chlebem dożynkowym, koroną żniwną ,płodami polnymi i ogrodowymi.
Procesję prowadził ksiądz z służbą liturgiczną .
Chleb jest niesiony przez starostów dożynkowych. Korona żniwna i płody rolne niesione są przez mieszkanki Spóroka ubrane stroje ludowe.
W procesji uczestniczą również przedstawiciele władz samorządowych jak i władze wiejskie, oraz mieszkańcy wioski Spórok.
O godz. 10.00 odbywa się Msza Dziękczynna.
Po południu przez wioskę przejeżdża kolorowy korowód żniwny z koroną żniwną i pojazdami, na których są pokazy tematyczne ( najczęściej humorystyczne) z życia wsi, wsi i kraju. Przed domami można podziwiać scenki rodzajowe ( różne kolorowe kukły, maszyny rolnicze, kosze z warzywami i owocami). Po korowodzie, wszyscy mieszkańcy zostają zaproszeni do świetlicy wiejskiej na uroczyste dzielenie poświęconego chleba dożynkowego i tradycyjny poczęstunek: kołacz i kawa.
Dla dzieci i młodzieży organizowane są gry i zabawy z słodkim poczęstunkiem i przeprowadzone zostają konkurencje z ciekawymi nagrodami.
Wieczorem, zespół muzyczny zaprasza wszystkich chętnych do zabawy.

Uroczystości dożynkowe odbywają się dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej mieszkańców Spóroka oraz Urzędu MiG Kolonowskie, za którą pomoc składa serdeczne podziękowanie Sołtys z Radą Sołecką.

2   1

4    5