Źródełko „Zgody i Miłości”

Źródełko zgody i miłości jedno ze źródeł zagospodarowane przez mieszkańców wsi . Miejsce niezwykle urokliwe, położone w lesie,  o specyficznym składzie wody źródlanej.
Mieszkańcy opracowali historię tego źródła w oparciu o wywiady przeprowadzone wśród najstarszych mieszkańców wsi. Nadali źródełku również nazwę odnoszącą się do nazwy miejscowości.
Opis  działań związanych z otworzeniem źródełka
I etap Spotkanie wiejskie  – przedstawienie tematu ochrony i racjonalnego wykorzystania  zasobów środowiska naturalnego.Przedstawienie mieszkańcom projektu zagospodarowania źródełka
II  etap Konsultacje z : – właścicielem terenu – Nadleśnictwo Strzelce Op.
– właścicielami przyległych terenów – pól (wytyczenie ścieżki spacerowej)
– firmą wykonawczą
 III etap  Prace porządkowe i remontowe przy źródełku .
IV etap   Zagospodarowanie terenu wokół źródełka
Wytyczenie ścieżki spacerowej oraz ustawienie znaków informacyjnych przy głównych drogach w wiosce. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się atrakcyjność miejscowości.
Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo (2km.) wykopalisk najstarszych dinozaurów – w Krasiejowie  turysta, badacz, naukowiec bądź student może odpoczywać w lasach Spórackich, podziwiać  piękno przyrody, a jeżeli będzie potrzeba skorzystać z dobrodziejstwa źródełka zgody i miłości.
Wykorzystując nazwę miejscowości ( Spórok – spór, kłótnia, waśnie, niezgoda), oraz moc wody z źródełka, która posiada swoją historię może stać się dla innych (turystów, znajomych) mediatorem w sporach i waśniach,  w myśl
,, Po zgodę i spokój  do Spóroka”.
Źródełko  jest często odwiedzane przez dzieci i młodzież, gdzie stanowi miejsce zakończeniem gry w podchody.
Młodzież lubi się tam  spotyka się, bo jest to  ustronne i ciche miejsce  a dla dorosłych jest celem niedzielnych spacerów i wycieczek rowerowych.                                                  

  oznakowanie drogi  

 źródełko 001

picie wody z zródełka

zakończenie zabawy w podchody

Powiększenie-+=