Babski Comber

W tłusty czwartek kobiety zbierają się na zabawie, która trwa do białego rana.
Wszystkie uczestniczki są przeprane w śmieszne stroje.
Według tradycji był to wieczór w którym spotykały się doświadczone mężatki z pannami i młodymi mężatkami celem uświadamiania ich o praktykach małżeńskich. Według podań mężatki przekazywały dobre rady pannom, które chciały wyjść za mąż.
Obecnie jest to okazja do wspaniałej zabawy, spotkań tylko w gronie kobiet. Organizowane w Spóroku przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Powiększenie-+=