Historyczna Granica

Carmerau-Spórok- kolonia składa się z II części:Starsza część kolonii położona w dobrach królewskich w powiecie opolskim, a młodsza położona po drugiej stronie drogi wiejskiej znalazła się już w dobrach hrabiego Collony- Od roku 1770 toczył się spór sądowy pomiędzy hrabią Filipem Colonna a rejencją królewską.Spór przegrał zarządca hrabiego, dlatego też przez osadę biegła granica, dzieląca wieś na dwie części: hrabiowską –należącą do powiatu strzeleckiego i część królewską – należącą do powiatu opolskiego. Granica ta przebiega wzdłuż ulicy B. Chrobrego.

  

Powiększenie-+=