Podsumowanie projektu „Leśne Centrum Edukacyjne”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok zakończyło realizacje projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne w Sporoku, w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłoszony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Celem projektu była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej w Leśnym Centrum Edukacyjnym. Do projektu zostało wykorzystane zaplecze utworzone ..Pod Szumiącymi Dębami’’ …

Kontynuuj czytanie

Kierunek FIO – nowy projekt

W ramach projektu „Kierunek” 2015 grupa nieformalna ,,Grupa teatralno – kabaretowa ,,Kaktusik’’ pod patronem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok  otrzymała  pozytywną ocenę złożonego projektu pn. ,,Za teatralna kurtyną’’ i tym samym otrzymała dofinansowanie w kwocie 4250 zł. Całość zadania to kwota 6580,00 zł. Okres realizacji zadania 25.05.2015 r – 30.09.2015r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty taneczno – rytmiczne, zajęcia z …

Kontynuuj czytanie