Kierunek FIO – nowy projekt

logo_FIOW ramach projektu „Kierunek” 2015 grupa nieformalna ,,Grupa teatralno – kabaretowa ,,Kaktusik’’ pod patronem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok  otrzymała  pozytywną ocenę złożonego projektu pn. ,,Za teatralna kurtyną’’ i tym samym otrzymała dofinansowanie w kwocie 4250 zł.

Całość zadania to kwota 6580,00 zł.
Okres realizacji zadania 25.05.2015 r – 30.09.2015r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty taneczno – rytmiczne, zajęcia z autoprezentacji i ćwiczenia emisji głosu i dykcji oraz zostanie zebrany materiał do albumu ,,Historia Kaktusika’’

Na zakończenie odbędzie się spotkanie podsumowujące 15 lecie działalności grupy teatralno – kabaretowej ,,Kaktusik’’

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego” za pośrednictwem LGD ,,Dolina Stobrawy’’.

Powiększenie-+=