Podsumowanie projektu „Leśne Centrum Edukacyjne”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok zakończyło realizacje projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne w Sporoku, w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłoszony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Celem projektu była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej w Leśnym Centrum Edukacyjnym. Do projektu zostało wykorzystane zaplecze utworzone ..Pod Szumiącymi Dębami’’ …

Kontynuuj czytanie

Zakończyła się realizacja oraz rozliczenie projektu

Pt.: ,,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’ Realizowany przez : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  W ramach operacji został wybudowany obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.  Miejsce to, jest  schronieniem dla turystów w czasie np. niepogody, a także  miejscem odpoczynku  położonym  na trasie turystycznej „Ścieżki Doliny Małej Panwi”.  Zostało   zlokalizowane w bezpośredniej bliskości  ,,Ptasiego Stawka’’- …

Kontynuuj czytanie
Powiększenie-+=