Sprzątanie wioski

W sobotę  16.09.2023 r w Spóroku mieszkańcy już po raz czwarty włączyli się w ogólnopolska akcję sprzątania świata. W tym roku pod nazwą ,,Sprzątanie świata łączy ludzi’’.
Grupa kilkunastu osób o godz. 10.00 wyruszyła  by sprzątać wioskę. W akcję uczestniczyli dorośli i młodsi mieszkańcy sołectwa. Podzielili się na trzy grupy, jedna poszła  ulicą Guznera w stronę „Banioku”, drudzy w kierunku  Krasiejowa, a trzecia w stronę Staniszcz Małych i Wielkich. Po sprzątaniu całej wioski, wszyscy spotkali się na EKO Przystanku przy Ptasim Stawku gdzie dla wszystkich był słodki poczęstunek i grill z kiełbaskami.
Była to również okazja do przeprowadzenia  pogadanki dot. ochronny środowiska, edukacji ekologicznej w tym recykling i prawidłowa segregacja śmieci. Nadal  bardzo ważna jest edukacja  i dobry  przykład.
Bardzo dziękujemy  mieszkańcom, którzy poświęcili swój wolny czas  by  poprawić wygląd  i estetyka wsi. Można połączyć pożyteczne (sprzątanie terenu) 
z przyjemnym (wspólna integracja) .  Organizatorami sprzątania sołectwa było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spóroka przy wsparciu sołtysa i rady sołeckiej.

Powiększenie-+=