Zakończyliśmy przygotowanie Koncepcji Smart  dla wioski Spórok 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom  za aktywny  udział w przygotowaniu  Koncepcji SV, za wnoszone uwagi podczas spotkań konsultacyjnych, spotkań Zespołu ds. opracowania Koncepcji, posiedzeń Zarządu, Zebrania Wiejskiego oraz za te otrzymywane uwagi w trakcie konsultacji celów, przedsięwzięć i kryteriów ogłaszanych za pomocą strony www oraz portalu społecznościowego, dziękujemy  również za wypełnione  ankiety online i w wersji papierowej.Szczególne podziękowanie dla zespołu ds. opracowania Koncepcji SV …

Kontynuuj czytanie

Zapraszamy do konsultacji społecznych Koncepcji SV dla wioski Spórok

Od września mieszkańcy naszej miejscowości pracują na przygotowaniem Koncepcji SV dla Spóroka .Spotkanie dot. opracowania  koncepcji odbyło  się:                           21.09.2023 r.  – Zebranie Wiejskie – przedstawienie zasad i program  tworzenia koncepcji 28.09.2023 — warsztaty dot. Tworzenia koncepcji – (zasoby wsi, SWOT)                  …

Kontynuuj czytanie

Podsumowanie pikniku

Piknik na Eko Przystanku pn. „My i Las wokół nas” zorganizowany w ramach projektu grantowego Lokalną Grupę Działania pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów” współfinansowany jest ze środków UE, w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok .Piknik jako jedno z wydarzeń objęte projektem rozpoczął się o  godz. 16.00 na Eko …

Kontynuuj czytanie

Stowarzyszenie prowadzi warsztaty

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok w swojej działalności statutowej jako jeden z celów  do realizacji  ma zapisane promowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zdrowia. W piątek 15.09.2023  członkowie stowarzyszenia  uczestniczyli w   Dniach Otwartych  – EKO CENTRUM zorganizowanych  przez Lokalną  Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku.   Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  przygotowało i obsługiwało  5 stanowisk edukacyjnych: warsztaty robienia obrazków …

Kontynuuj czytanie

Sprzątanie wioski

W sobotę  16.09.2023 r w Spóroku mieszkańcy już po raz czwarty włączyli się w ogólnopolska akcję sprzątania świata. W tym roku pod nazwą ,,Sprzątanie świata łączy ludzi’’. Grupa kilkunastu osób o godz. 10.00 wyruszyła  by sprzątać wioskę. W akcję uczestniczyli dorośli i młodsi mieszkańcy sołectwa. Podzielili się na trzy grupy, jedna poszła  ulicą Guznera w stronę „Banioku”, drudzy w kierunku  Krasiejowa, …

Kontynuuj czytanie

Kolejna podpisana umowa

Dzisiaj tj. 31.08.2023 r. w siedzibie LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok podpisali  umowę na projekt grantowy pt. ,,Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village.  Projekt/grant nosi nazwę „Spórok – wioska przyszłości” – sołectwo Spórok”Celem projektu jest przygotowanie koncepcji Smart Village w naszym sołectwie.  Jesteśmy jednym z 12 sołectw  na obszarze LGD ,,Kraina …

Kontynuuj czytanie

Na EKO Przystanku  wiele się dzieje

Trwają zajęcia na Eko Przystanku realizowane w ramach  projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów” realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pt. „My i las wokół nas”.Jesteśmy już po 5 lekcjach/ warsztatach  nauki prawidłowego poruszania się z kijami. Razem z wspaniałą trenerką  panią Anetą,  odbyły się  lekcje szkoleniowe wraz z spacerami z kijami do Nordic …

Kontynuuj czytanie
Powiększenie-+=