Podsumowanie pikniku

Piknik na Eko Przystanku pn. „My i Las wokół nas” zorganizowany w ramach projektu grantowego Lokalną Grupę Działania pn. „Aktywna Kraina Dinozaurów” współfinansowany jest ze środków UE, w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok .
Piknik jako jedno z wydarzeń objęte projektem rozpoczął się o  godz. 16.00 na Eko Przystanku powitaniem gości i uczestników zajęć promujących zasoby lasu. Dziękujemy za przybycie gościom: dyrektorowi departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcinowi Oszańca, przedstawicielowi Nadleśnictwa Strzelce Op.  Grzegorzowi Kapica, członkowi zarządu LGD KD – Gerardowi Wons , p. Anecie z stowarzyszenia Suchy Bór  i trenerce  Monice Babij.

Wydarzenie rozpoczęliśmy od zabawy dla dzieci i młodzieży  z animatorem z firmy Skeleton i leśnym spórackim duszkiem.

Podczas pikniku  zostały przedstawione prezentacje:
–  walorów  i korzyści płynących  z jazdy na rowerze ścieżkami leśnymi

– walorów  i korzyści płynących z  zajęć podczas   sylwoterapii

– walorów  i korzyści płynących z  prawidłowego oddychania oraz  z gimnastyki ogólno-    

    rozwojowej na świeżym powietrzu

  – walorów  i korzyści płynących z  Nordic Walking -u
Uczestnicy wydarzenia zostali również zaproszeni do udziału w grze terenowej pt. ,,Leśnymi ścieżkami Spóroka historia  kołem się toczy’’. Uśmiechnięte i zadowolone twarze oraz  liczny udział   wskazywał na to, że gra jest ciekawa i interesująca.
Coroczny Piknik na Eko Przystanku pod szumiącymi dębami jest okazją do złożenia podziękowań osobą włączającym się w rozwój lokalny oraz  wieloletnim członkom stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok .  Jest to również okazja do oficjalnego przyjęcia nowych członków w szeregi stowarzyszenia.  
Piknik zakończył się wspólnym śpiewem i wesołą zabawą z firma Skeleton.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a osobą,  które przyczyniły się do organizacji wydarzenia (przygotowanie namiotu, oświetlenia, gry terenowej, upieczenie ciasta, oraz uporządkowanie ternu po wydarzeniu) wielkie, wielkie  podziękowanie.

Powiększenie-+=