Zapraszamy do konsultacji społecznych Koncepcji SV dla wioski Spórok

Od września mieszkańcy naszej miejscowości pracują na przygotowaniem Koncepcji SV dla Spóroka .
Spotkanie dot. opracowania  koncepcji odbyło  się:                           
21.09.2023 r.  – Zebranie Wiejskie – przedstawienie zasad i program  tworzenia koncepcji
28.09.2023 — warsztaty dot. Tworzenia koncepcji – (zasoby wsi, SWOT)                     
17.11.2023 — warsztaty dot. tworzenia koncepcji    (analiza danych , ustalenie celów i przedsięwzięć)
28.11.2023 – końcowe spotkanie i prace w grupie/zespole nad Koncepcja SV
Wszyscy mieszkańcy  Spóroka  mogli  wypełnić  anonimową  ankietę  podaną  w linku : https://forms.gle/dbGDsptopsfptFm29  lub wypełnić w wersji papierowej
Obecnie zapraszamy do zapoznania się z wstępnie opracowanym dokumentem  Koncepcją SV na lata 2023-2030.
Czekamy na Państwa opinie i uwagi do 20 grudnia 2023 r. pod nr. tel. 605143938 i osobiście u sołtysa wioski Spóroku,  przewodniczącej stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok lub mailowo sowsporok@onet.eu 
Dziękujemy za wszystkie uwagi wnoszone podczas spotkań konsultacyjnych, spotkań Zespołu ds. opracowania Koncepcji, posiedzeń Zarządu, Zebrania Wiejskiego oraz za te otrzymywane w trakcie konsultacji celów, przedsięwzięć i kryteriów ogłaszanych za pomocą strony www oraz portalu społecznościowego, jak również za przesłanie ankiet.
Koncepcja Smart Village, powstaje  w ramach realizacji projektu grantowego Lokalnej  Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów”  realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Koncepcja Smart 2023 Spórok 26.11.2023 – do konsultacji