Zakończyliśmy przygotowanie Koncepcji Smart  dla wioski Spórok 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom  za aktywny  udział w przygotowaniu  Koncepcji SV, za wnoszone uwagi podczas spotkań konsultacyjnych, spotkań Zespołu ds. opracowania Koncepcji, posiedzeń Zarządu, Zebrania Wiejskiego oraz za te otrzymywane uwagi w trakcie konsultacji celów, przedsięwzięć i kryteriów ogłaszanych za pomocą strony www oraz portalu społecznościowego, dziękujemy  również za wypełnione  ankiety online i w wersji papierowej.
Szczególne podziękowanie dla zespołu ds. opracowania Koncepcji SV : Weronice Golec, Partycji i Marcinowi Palus,   Partycji Kokott , Teresie Narolskiej, Aldonie Niedworok, Karinie Sosnowskiej, Dominice i Rafałowi Koj, Anie Golec. Bez tych osób nie byłoby możliwości  przygotowania Koncepcji Smart dla wioski Spórok.
Informacja o spotkaniach, konsultacjach  i ankietach była zamieszczana na FB Spórok , wwwsporok.pl, WhatsApp, wiejskich  tablicach  ogłoszeń i przekazywana indywidualnie.  Koncepcja zostanie przyjęta uchwałą  na Zebraniu Wiejskich .
Koncepcja Smart Village, opracowana   w ramach realizacji projektu grantowego Lokalnej  Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów”  realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Koncepcja-Smart-2023-Sporok-1-1

Powiększenie-+=