Kolejna podpisana umowa

Dzisiaj tj. 31.08.2023 r. w siedzibie LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok podpisali  umowę na projekt grantowy pt. ,,Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village.  Projekt/grant nosi nazwę „Spórok – wioska przyszłości” – sołectwo Spórok”
Celem projektu jest przygotowanie koncepcji Smart Village w naszym sołectwie.  Jesteśmy jednym z 12 sołectw  na obszarze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’, które będą posiadać Koncepcję Smart Vilage.
Smart wioski będą dążyć do znalezienia lepszych, mądrzejszych sposobów rozwoju miejscowości, korzystając z  istniejących  i powstających  technologii  i innowacji społecznych,  by  ta wartość została  dodana do życia mieszkańców.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego włączenia się w prace związane z przygotowaniem koncepcji (udział w warsztatach / spotkaniach oraz  wypełniając kwestionariusz  ankiety).   

Powiększenie-+=