Kolejne niezwykłe  miejsce w Spóroku

W ramach  konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego  “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” zostało  dofinansowanych  15 projektów, które promują  przedsięwzięcia artystyczne m.in. w budynkach świetlic wiejskich czy też remizach OSP. Efekty można  podziwiać w kilkunastu sołectwach opolskich, gdzie na ścianach powstały murale.
Jeden z murali, powstał w Spóroku , jest on  żywo związany z miejscowością. Przedstawia wioskę tematyczną jako  ,,Spórok – wioska zdrowia i relaksu’’. to motyw przewodni nawiązującego do tematu przewodniego wsi.
Mural zdobi Centrum Aktywności Wiejskiej, gdzie znajduje się świetlica wiejska, oddział przedszkolny, strażnica OSP, plac sportowo- rekreacyjny, plac zabaw, kącik bioróżnorodności oraz siedziby wszystkich organizacji działających w Spóroku.
Środki na zrealizowanie projektu pt. Wioska zdrowia i relaksu – pięknie malowana’’ udało się pozyskać Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju  Spórok.
Całkowita wartość zadania to  17 350,00 zł 

  • 13 500,00 zł –  dofinasowanie z Samorząd Województwa – usługa wykonania muralu
  •  3 850,00 zł – wkład własny stowarzyszenia – praca  własna (140 godzin przepracowanych)

    Uroczyste zakończenie realizacji projektu odbyło się w dniu 12.08.2023 r . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele UMWO : Robert Węgrzyn (członek sejmiku wojewódzkiego), Marcin Oszańca(dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich),  Joanna Harus (wicedyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich), Arkadiusz Głąb (koordynator projektu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich), burmistrz MiG Kolonowskie : Norbert   Koston oraz mieszkańcy wioski Spórok. 
Powiększenie-+=