Kolejna Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Spóroku  

Mieszkańcy wioski Spórok wspólnie z gośćmi z UMWO – członkiem  sejmiku wojewódzkiego Robertem Węgrzynem , dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcinem Oszańca i zastępcą Joanną Harus   oraz burmistrzem MiG Kolonowskie Norbetem  Kostonem świętowali w dniu  12.08.2023 r. zakończenie  realizacji 3 projektów. Zaprezentowano   zadanie zrealizowane ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej projekt „Zagospodarowania terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku” dzięki któremu wybrukowano teren wokół Centrum i wykonano nasadzenia i rabatki kwiatowe. W tym dniu ponadto  zaprezentowano również  zrealizowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok ze środków  Samorządu Województwa Opolskiego projekt pt. Wioska zdrowia i relaksu – pięknie malowana’’ oraz projekt bioróżnorodności.
Prezentacje zrealizowanych  w/w projektów była okazją do wspólnego spotkania i integracji mieszkańców Spóroka.  Był mecz piłki siatkowej oraz kino pod chmurka. Wszyscy uczestnicy spotkania  wspaniale się bawili i wspólnie spędzili sobotnie popołudnie i wieczór.  
Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  jest umożliwienie mieszkańcom sołectw podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu, promowaniu, rozwojowi, integracji oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności.
W roku 2023  kolejna  edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewidziane  wsparcie dla wszystkich sołectw w danej gminie. Każde sołectwo może wnioskować o datację w kwocie maksymalnej 6.500,00 zł.
Wioska Spórok w tym roku w ramach Marszałkowskiej  Inicjatywy Sołeckiej zrealizowała zadanie: ,,Zagospodarowanie  terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku’’. Całkowita kwota realizacji zadania to  :  6 500,00 zł – Samorząd Województwa Opolskiego i  1 500,00 zł  – Gmina Kolonowskie.