Podpisanie umowy grantowej

Dnia 1 czerwca 2023 r.  w siedzibie LGD KD  w Ozimku, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok (Gizela Palus i Jan Woiczyk) podpisali umowę na realizację  grantu pt. ,,My i las wokół nas’’ w ramach projektu grantowego ,,.Aktywna Kraina Dinozaurów’’, realizowanego przez Lokalna Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’.
Wiele spotkań i  warsztatów na EKO Przystanku w Spóroku,   dotyczących wykorzystania walorów i dobrodziejstwa  lasu pobliskiego oraz promocja zasobów naturalnych w ,,Krainie Dinozaurów’’. Bedzie się działo a szczegółowy plan już niedługo  zamieścimy.

Powiększenie-+=