Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

18 maja 2023 r zostały podpisane kolejne umowy w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej Powiat Strzelecki  w tym Gmina Kolonowskie rozpoczyna realizację ciekawych inicjatyw. W tym roku Marszałkowską Inicjatywę Sołecką w Gminie Kolonowskie  będzie realizować sołectwo Spórok.   
Zadanie zostanie  współfinansowanie  z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 oraz środków gminy Kolonowskie.

Powiększenie-+=