Jubileusz XX lecia Odnowy Wsi

23 września 2017  członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok  oraz sołtys wioski wzięli udział w   obchodach  Jubileuszu  XX-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi w ,,Krainie Dinozaurów’’
Głównym celem obchodów była integracja lokalnych sołectw z trzech powiatów województwa opolskiego – tj. oleskiego, opolskiego i strzeleckiego. Uczestnictwo w spotkaniach i akcjach promocyjnych, zostało zakończone uroczystą konferencją dla przedstawicieli sołectw z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”, które przystąpiły do Programu Odnowy Wsi i aktywnie realizują ten program.

Sołectwa, w tym wioska Spórok ,  które wyraziły chęć świętowania Jubileuszu, a zarazemudziału w Projekcie, przygotowały prezentację w formie multimedialnej lub film, na którym zaprezentowane zostały osiągnięcia związane z Programem Odnowy Wsi.
Ponadto, przygotowali wystawę z ich działalności. Wystawa zaprezentowana została podczas uroczystej Konferencji w Jura Parku na wiacie, następnie w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ do celowo zostanie umieszczona w świetlicy wiejskiej w Spóroku (dostępna poniżej).

Symbolem i pamiątką z okazji XX-lecia Programu Odnowy Wsi na obszarze objętym LSR LGD „Kraina Dinozaurów” oraz promocją województwa opolskiego było utworzone miejsca spotkań „Na ławeczce” w każdej miejscowości. Miejsce to będzie nawiązywać do tradycji spotkań sąsiedzkich, które w minionych czasach odbywały się na ławkach przy domostwach, a jednocześnie przywracać tradycyjny obraz w wiejskim krajobrazie.
Każda miejscowość otrzymała ławkę ozdobioną napisem „XX-lecie Odnowy Wsi” wraz z logiem woj. opolskiego i LGD, która znalazła się w miejscu szczególnie ważnym dla sołectwa i będzie służyła lokalnej i sąsiedzkiej integracji.  W Spóroku ławeczka została umieszczona przed budynkiem Centrum Aktywności Wiejskiej, od strony  wejścia do przedszkola .

Ponadto z Okazji Jubileuszu  XX-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi zostało posadzone drzewo – Dąb ( Przy Ptasim Stawku) .

 

Załączniki do pobrania: