„Wioska zdrowia i relaksu – pięknie malowana”

W Ośrodku  Szkoleniowym  RZPWE w Niwkach w dniu 12.06.2023 zostały podpisanie z przedstawicielami  organizacji pozarządowych umowy na realizację zadań w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” oraz “Opolska wieś przyszłości – wieś dzieciom”. W ramach  konkursu  “Opolska wieś przyszłości – wieś malowana” zostało  dofinansowanych  15 projektów, które będą promowały przedsięwzięcia artystyczne m.in. w budynkach świetlic wiejskich czy też remizach OSP. Efekty będzie można  podziwiać w kilkunastu sołectwach opolskich, gdzie na ścianach powstaną murale. Jeden z murali, który powstanie w Spóroku , będzie żywo związany z miejscowością. Będzie przedstawiać wioskę tematyczną jako  ,,Spórok – wioska zdrowia i relaksu’’. Mural zdobić będzie Centrum Aktywności Wiejskiej  , gdzie znajduje się świetlica wiejska , oddział przedszkolny, strażnica OSP  , plac sportowo- rekreacyjny , plac zabaw, kącik bioróżnorodności oraz siedziby organizacji działających w Spóroku. Środki na zrealizowanie projektu
pt . Wioska zdrowia i relaksu – pięknie malowana’’ udało się pozyskać Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju  Spórok. Całkowita wartość projektu 17 350,00 zł   dofinasowanie z Samorządu Województwa 13500,00zł.

Powiększenie-+=