Warsztaty z budowy budek dla ptaków

W dniu 23 sierpnia 2019 r.  – piątek –  w EKO Przystanku w Spóroku odbyły się warsztaty dt.   budowy budek ptasich.

W warsztatach wzięło 20 uczestników. Pracowały dzieci młodzież i dorośli.

Wiele cennych porad i informacji dt. życia  ptaków przekazali prowadzący warsztaty Państwo Frasek . Budowa budek rozpoczęła się od przygotowania materiałów a następnie wspólnymi siłami budki nabierały odpowiedniego kształtu, – zgodnie z ich przeznaczeniem (różne rodzaje budek)

Gotowe budki zostaną zawieszone w Parku ,,Pod Zielonym Parasolem w Bierdzanach i Przy Ptasim Stawku w Spórku.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu pn.    ,,Z Ekologią za pan brat’’ realizowanego przez Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju  Spórok   wraz   z

Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Bierdzan  w ramach projektu  dofinasowanego z działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

Powiększenie-+=