Spórok – jedna z dwunastu wiosek na Alei Opolskich Gwiazd Europy.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zostało wyróżnione i docenione jak Lider w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ realizując zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego wybrała na postawie danych zebranych z 10 lat działalności LGD, stowarzyszenia, które najskuteczniej realizują projektu z środków europejskich.

Wybrała 12 stowarzyszeń ( 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej)  z całego obszaru działania czyli z 7 gmin należących do LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ wśród nich znajduje się Spórok.

Uroczyste wręczenie Opolskiej Gwiazdy Europy w Sporoku odbyło się 10.08.2019 o godz. 16.00 .

Grupę  VIP składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin należących do LGD,  przybyłych na rowerach  witano bardzo uroczyście .

Razem z sołtysem i radą sołecką, ochotnikami z OSP i członkami Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok  delegację z LGD,  witał marszałek woj. opolskiego – Roman Kolek oraz przedstawiciele mediów: Strzelca Opolskiego i Radia Opole.

Bardzo dziękujemy  Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ za tak zaszczytne wyróżnienie.

Wszystkim mieszkańcom zaangażowanych w przygotowaniu przyjęcia ,,Grupy wręczającej Opolskie Gwiazdy Europy’’ składamy serdeczne podziękowanie.