Warsztaty w celu aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości

W dniu 21 czerwiec 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Spóroku odbyły się warsztaty, na którym mieszkańcy wioski – przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających w Spóroku wraz z sołtysem i Rada sołecką,   pracowali  nad aktualizacją Planu Odnowy Miejscowości.

Podczas spotkania uczestnicy przeanalizowali zasoby jakimi wieś dysponuje, jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój miejscowość w przyszłości.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości; określa generalny kierunek tego rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Plan ma również pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej miejscowości, jest bowiem dokumentem stworzonym przy znacznym ich udziale i określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznają za istotne.

Warsztaty poprowadził p. Lesław Czernik – moderator programu Odnowy Wsi

W sierpniu odbędą  się konsultacje ww. dokumentu, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców (dokłada data zostanie podana w późniejszym czasie)