Piknik ekologiczny 2019

W sobotę (29 czerwiec 2019 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami” przy Ptasim Stawku odbył  się piknik ekologiczny zorganizowany  przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok przy współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – Nadleśniczy z  Strzelec Opolskich, grupa z Bierdzan,  lokalni przedsiębiorcy.

Rozpoczęto od występu przedszkolaków z Spóroka . Następnie odbył się konkurs ,,Śpiewać każdy może ‘’–konkurs  piosenki przyrodniczej ‘’.

Były gry i zabawy edukacyjne (i nie tylko)  prowadzone przez animatora. Odbył się  też   ,,eko- turniej  (Spórok kontra Bierdzany) .  Przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do późnych godzin nocnych.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Przedszkolakom i wychowawcom  za przygotowany program artystyczny, uczestnikom konkursów,  paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywali posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali i posprzątali miejsce do biesiadowania oraz Zespołowi Skeleton,  który muzycznie i artystycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowania oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie jako partnerzy Stowarzyszenia Przyjaciól Bierdzan,  realizujemy projekt  dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ pt,, Z Ekologią za pan brat’’

Razem będziemy uczestniczyć w warsztatach zielarskich i  dt. ochrony środowiska w zagrodach edukacyjnych , będziemy prowadzić warsztaty z budowy budek ptasich , uczestniczyć w pikniku ekologicznym w Bierdzanach a na koniec poznamy najcenniejsze  zakątki bioróżnorodności w Zielonych Bieszczadach.