Relacja z akcji Sprzątania świata – Polska

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  w trosce o czyste środowisko przyłączyło  się w tym roku do tego przedsięwzięcia. W sobotę 21 września mieszkańcy Spóroka zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyli „sprzątać świat”.  Utworzono 4 grupy sprzątające, które poszły w cztery strony ulicami wioski Spórok i do pobliskiego lasu. Po dwu godzinnym zbieraniu i segregowaniu śmieci wszyscy spotkali się na Eko – Przystanku przy Ptasim  Stawku. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek. Następnie odbyło się warsztaty edukacyjne dzięki którym można było wzbogacić się w cenne rady, jak można zmniejszyć ilość śmieci produkowanych każdego dnia. Ponadto z rozstawionych tablic edukacyjnych można było dowiedzieć się wiele informacji o recyklingu, oszczędności wody, energii elektrycznej i o innych metodach ochronny środowiska. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali torby płócienne na zakupy (by ograniczyć używanie toreb foliowych). W sumie w akcji wzięły udział 32 osoby. Zebrano około 46  szt. worków śmieci w tym 15 ze szkłem, 12 z plastikiem, 5 z papierem, 1 worek z puszkami aluminiowymi, a pozostałe ze zmieszanymi odpadami. Śmieci zostały zabrane przez Związek  Międzygminny „Czysty Region”, do którego należy Gmina Kolonowskie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.