Realizacja projektu: ” Być przyjacielem przyrody”

Grant  Ośrodka  ,,Działaj Lokalnie’’ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’ realizującym program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
Realizator  projektu:
Stowarzyszenie Mieszkańców  i Przyjaciół Bierdzan
Partner projektu:
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
Kwota całkowita projektu : 3000,00
Kwota dofinasowania: 2000,00 zł
Główny celem projektu była integracja międzypokoleniowa,  która prowadzona była  w miejscach edukacyjnych, które powstały w wioskach: Bierdzany i Spórok.
Okres realizacji : 01.09.2021 – 31.12.2021 r.

Być przyjacielem przyrody – prezentacja 

 

Powiększenie-+=