„Leśne Centrum Edukacyjne” w Spóroku

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  w grudniu 2015 roku złożyło wniosek na konkurs organizowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  pn. „Fundusz Naturalnej Energii”. Głównym  celem  projektu złożonego przez stowarzyszenie było  wykorzystanie zasobów przyrodniczych wokół śródleśnego stawku z dobrze przygotowaną infrastrukturą na podtrzymanie i ratowanie środowiska naturalnego oraz  podniesienia  poziomu świadomości i kształtowaniu postaw ekologicznych dzięki prowadzeniu zajęć w naturalnym środowisku.

W ramach projektu zostanie oczyszczony Ptasi Stawek, zostaną zakupione i ustawione   tablice edukacyjne oraz utworzona ścieżka zdrowia –  do drzewoterapii.

Zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych z przyrodnikiem celem przygotowania inwentaryzacji roślin i zwierząt z okolicy Ptasiego Stawku.   Końcowym etapem  realizacji projektu będzie przygotowanie oferty szkoleniowo – edukacyjnej, która będzie prezentowana w Leśnym Centrum Edukacyjnym.

Promocja projektu  oraz organizatora konkursu   którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A odbędzie się  podczas spotkania integracyjno- szkoleniowe w sierpniu  w Leśnym Centrum Edukacyjnym przy Ptasim Stawku w Spóroku.

Projekt będzie realizowany od 15.03.2016 – 15.09.2016r.

Partnerami projektu są: Nadleśnictwo Strzelce Op. oraz dr. Krzysztof Badora z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi  Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczyste wręczenie grantów VI edycji Konkursu ,, Fundusz Naturalnej Energii” organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A pod patronatem Wojewody Opolskiego, Fundacja Nasza Ziemia oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się w dniu 29.02.2016 godz.10,00  w urzędzie Wojewódzkim w Opolu .

Grant z rąk Dyrektora odebrała Anna Golec – przewodnicząca stowarzyszenia, Gizela Palus – członek zarządu oraz Hubert Klencz – przewodniczący  komisji rewizyjnej stowarzyszenia.