Eko-Przystanek

Przedstawicielki zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok p. Gizela Palus i Marzena Bujak w dniu 13.12.2017 r. podpisały w Urzędzie Marszałkowskim woj. opolskiego umowę na realizację operacji pn. ,,EKO Przystanek’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

W ramach projektu zostanie wybudowana toaleta ekologiczna wraz z zapleczem.

W chwili obecnej na terenie przy ..Ptasim Stawku’’  znajduje się  Leśne Centrum Edukacyjne, ścieżka zdrowia (drzewoterapia) , wiata grillowa i biesiadna , wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji  i wypoczynku. Istotnym problemem jest brak sanitariatów. W czasie organizowania imprez masowych zostają ustawiane toj-toje.  Problem pojawia się w codziennym użytkowaniu: podczas  lekcji edukacyjnych, spotkań w małym gronie,  rajdach rowerowych i indywidualnych wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pokładając  w walorach  przyrodniczych głębokie nadzieje na dalszy rozwój i ochronę środowiska oraz  w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami sołectwa oraz organizacjami  i grupami odwiedzającymi ten zakątek .postanowiło  umieścić   toaletę ekologiczną  wraz z odpowiednim zapleczem. Miejsce przy ..Ptasim Stawku’’ odwiedza średnio około 500 osób rocznie i to w sezonie letnim jak i zimowym.

Działanie to jest zgodne z założonymi celami  w Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ tj. poprawy jakości życia mieszkańców (cel ogólny), oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (cel szczegółowy)

Dzięki działaniom   stowarzyszenia wzrośnie liczba osób korzystająca z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  i edukacyjnej  a dodatkowo okres turystyki lokalnej wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości.

Prace związane z realizacją projektu rusza już na wiosnę. Otwarcie kompleksowego zielonego  miejsca rekreacji, wypoczynku i edukacji nastąpi już w maju.

 

Powiększenie-+=