EKO przystanek

W sobotę (12 maja 2018 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami ‘’ przy Ptasim Stawku odbyło się spotkanie integracyjne   pn. EKO – Przystanek,  zorganizowane przez Stowarzyszenie Od06nowy i Rozwoju Spórok.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Rozpoczęto od uroczystego otwarcia toalety ekologicznej następnie były gry i zabawy, śpiewano tradycyjne i lokalne piosenki z Spórackiego śpiewnika  a przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do białego rana.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywały posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali miejsce do biesiadowania oraz tym którzy muzycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowanie oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Dziękujemy młodzieży za uporządkowanie terenu po imprezie.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie zakończył się pierwszy etap realizacji projektu dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Został  zakupiony mechanizm toalety kompostującej oraz usadowiono pomieszczenia  dla  toalety ekologicznej.

Toaleta jest oparta i opatentowana przez firmę  Sanisphère  jako technologia „vermicomposting”  która pozwala suchym toaletom działać bez sieci lub połączenia, bez prądu i energii, bez konserwacji, bez chemikaliów i bez wody.

W chwili obecnej przy Ptasim  Stawku  znajduje się  Leśne Centrum Edukacyjne, ścieżka zdrowia (drzewoterapia) , wiata grillowa i biesiadna , wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji  i wypoczynku. Istotnym problemem było  brak sanitariatów.

W czasie organizowania imprez masowych ustawiano  toj-toje.  Problem pojawia się w codziennym użytkowaniu: podczas  lekcji edukacyjnych, spotkań w małym gronie,  rajdach rowerowych, i indywidualnych wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pokładając  w walorach  przyrodniczych głębokie nadzieje na dalszy rozwój i ochronę środowiska oraz  w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami sołectwa oraz organizacjami  i grupami odwiedzającymi ten zakątek .postanowiło  umieścić   toaletę ekologiczną  wraz z odpowiednim zapleczem.

Miejsce przy „Ptasim Stawku’’ odwiedza średnio w około 500 osób rocznie i to w sezonie letnim jak i zimowym.

Działanie to jest zgodne z założonymi celami  w Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ tj. poprawy jakości życia mieszkańców (cel ogólny), oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (cel szczegółowy)