Dożynki Parafialne 2022 w Spóroku

Obchody dożynkowe rozpoczęto w sobotę zabawą taneczną z zespołem Lovers. Wspólnie bawili się mieszkańcy oraz goście przybyli do Spóroka.
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Krasiejowie. Wraz z parafianami  w mszy uczestniczyła reprezentacja sołectwa Spórok : sołtys , członkinie Rady sołeckiej
oraz panie w strojach lokalnych z korona żniwną.  O godzinie 14.00 wystartował barwny korowód, który przejechał przez całą wioskę. Różnie scenki tematyczne towarzyszyły przebierańcom. Następnie przy Centrum Aktywności Wiejskiej  w namiocie biesiadnym odbyło się uroczyste przywitanie gości i przekazanie chleba na ręce burmistrza M i G Kolonowskie Norberta Kostona  i sołtysa wioski Spórok Rafała Koja .  Tegorocznymi starostami byli Inga i Edmund Gerlich, którzy wraz z sołtysem i burmistrzem pokroili bochen chleba, a następnie podzielili go wśród mieszkańców i gości.
Zaproszenie na dożynki przyjął i przybył starosta strzelecki Józef Swaczyna, sołtys Staniszcz Wielkich Krystyna Spałek, sołtys Staniszcz Małych Kunysz, delegacja z sołectwa Krasiejów i Krzyżowej Doliny. Wieczorem dołączyły siostry zakonne z Krasiejowa i ksiądz proboszcz.
Cześć artystyczną obchodów dożynkowych rozpoczęły  przedszkolaki . Zaprezentowały bardzo ciekawy repertuar, który został nagrodzony gromkimi  brawami i słodkim poczęstunkiem.    Następnie Strażacka Orkiestra Dęta z Gminy Strzelce Opolskie podbiła serca wszystkich , prezentując  przepiękny Koncert znanych i lubianych utworów.  Tradycją
i zwyczajem jest,  że corocznie  miejscowa grupa teatralno- kabaretowa Kaktusik przygotowuje  inscenizację. Tym razem był to Kopciuszek po śląsku. Aktorzy oraz scenarzysta – mieszkańcy Spóroka   mino wielkiej tremy zaprezentowali  wspaniały występ, który długo był nagradzany wielkimi brawami.   Barwne taneczne układy ,,Gryfnych   Gwiazd z Warmątowic również podbiły publiczność .  Piękne  stroje i  profesjonalni tancerze zaprezentowali  3 układy taneczne. Wieczór zwieńczono biesiadą ze „Spórackimi śpiewnikami” oraz zabawą
z grupą Skeleton. 
Wielkie podziękowanie dla:
– osób , które upiekły ciasto
– paniom  z koła gospodyń za wykonanie korony,
– strażakom , członkom odnowy wsi i radzie sołeckiej za wszelkie zaangażowanie
– mieszkańcom, którzy wzięli  udział w korowodzie i  przystroili posesje
oraz wszystkim obecnym podczas Święta Dożynkowego za wspaniałą wspólną zabawę.

Powiększenie-+=