Zapytania ofertowe

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok zwraca się z prośbą przesyłanie oferty na wykonanie wiaty turystycznej –drewnianej  o powierzchni 40m2  wraz z posadzką z kostki betonowej

Data dodania : 20.06.2014
Opis:
Obiekt konstrukcji drewnianej o rozpiętości w osiach podpór 5,0 mm i długości w osiach podpór 2x 4,0m =8,0 m .

Elementy konstrukcji – krokwie, płatwie, słupy – wykonane z drewna okrągłego i nasycone.

Poszycie  dachu z desek boazeryjnych , pokrycie z gontu bitumicznego.
Posadzka z kostki betonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia łamanego.
Termin realizacji
– lipiec/sierpień 2014

Termin nadsyłania ofert :

do 30 czerwca   2014 r

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednimi uprawnieniami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sowsporok@onet.eu  lub

 pocztą: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 

*******************************************************************************

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok zwraca się z prośbą przesyłanie ofert na wykonanie usługi stolarskiej:

Zakładane parametry :
Materiał: drewno świerk lub dąb
Wymiary: długość stołu 200 cm  szerokość 80 cm
Długość: ławek 200 cm – szerokość 35 cm
W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia przez zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki itp. powinny być wkalkulowane w cenę .
Oferta powinna zawierać również koszt dostawy do siedziby zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: do końca listopada 2013
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zapleczem technicznym do wykonania zamówienia. W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. warunków dostawy, czasu realizacji zamówienia itp.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sowsporok@onet.eu  lub pocztą: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia

*******************************************************************************

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne oraz druk ulotki informacyjno – promocyjnej

Przedmiotem oferty jest opracowanie graficzne oraz druk ulotki informacyjno- promocyjnej  Stowarzyszenia Odnowy Wsi  Spórok.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie potrzebne  materiały —  zdjęcia i  dokumentację konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jednorazowy nakład: 1000 sztuk
ulotka  —  format A4 po złożeniu DL , papier kredowy, uszlachetniony, kolor 4×4 dwustronnie.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego. W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia przez zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki, przygotowanie i wydruk powinny być wkalkulowane w cenę.
Oferta powinna zawierać również koszt dostawy do siedziby zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego
zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zapleczem technicznym
do wykonania zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie ofert cenowych drogą elektroniczną na adressowsporok@onet.eu ,  pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,

w terminie: do 30 listopada  2013 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia  do złożenia Zamówienia.

 

*******************************************************************************

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok zwraca się z prośbą przesyłanie ofert na wykonanie mapy do celów projektowych.

W ramach oferty Wykonawca przedstawi ofertę cenową  do zatwierdzenia przez zamawiającego.                         

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem mapy, dostarczeniem jej zamawiającemu, ewentualne korekty,
poprawki zezwolenia itp. powinny być wkalkulowane w cenę .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Termin realizacji: do 15 listopada  2013 r

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednimi uprawnieniami.

Prosimy o nadsyłanie ofert cenowych drogą elektroniczną na adressowsporok@onet.eu ,  pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 

 

*******************************************************************************

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok zwraca się z prośbą przesyłanie ofert na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie wiaty turystycznej – drewnianej  o powierzchni 40m2

W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia przez zamawiającego.      

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki itp.
powinny być wkalkulowane w cenę .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Termin realizacji: do 15 listopada  2013 r

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednimi uprawnieniami.   

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sowsporok@onet.eu  lub pocztą: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.