Wybory sołeckie

W czwartek  (21.03.2019 r.) w Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku  odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Na zebranie przybyło 75 osoby uprawnione do głosowania. Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania pani sołtys z działań sołectwa w mijającej kadencji,  a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zostały zgłoszone dwie osoby: Pani Janina Urbańczyk , która dotychczas piastował tę funkcję i  Rafał Koj  – rady gminny kadencji 2019 – 2024. W wyniku tajnego głosowania, ilością 45 głosów został wybrany Rafał Koj na sołtysa wioski Spórok 

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Anna Golec
  • Irena Koik
  • Katarzyna Kozioł
  • Patrycja Kokot
  • Teresa Narolska

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Rafał Gerlich
  • Weronika Golec/ Gabriela Muschkiet
  • Mateusz Krupa

Na spotkaniu obecni ponadto byli Burmistrz Gminy Kolonowskie Norbert Koston , zastępca burmistrza Konrad Wacławczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – Rafał Kupke .

Po przeprowadzeniu wyborów mieszkańcy dyskutowali  i złożyli wniosek o:

–  wydłużenie godzin pracy oddziału przedszkolnego w Spóroku

– o podjęcie prac dotyczących poprawy drogi przy Ptasim Stawku (własność Nadleśnictwa Strzelce Op.)  i odcinka od Stawku do ul. B. Chrobrego. Droga jest w bardzo złym stanie.

Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie.

Ponadto informujemy mieszkańców wioski Spórok,  że wszystkie sprawy związane z sołectwem prosimy kierować bezpośrednio do sołtysa Rafała Koja bądź pisząc na adres solectwosporok@onet.eu

 

Powiększenie-+=