Spotkanie Opłatkowe dla seniorów i osób samotnych

15 grudnia 2020 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla seniorów i osób samotnych.

Spotkaniu temu towarzyszyła bardzo miła atmosfera, wspólne rozmowy i śpiew.

Pyszne jedzenie zostało przygotowane przez Związek Śląski Kobiet Wiejskich.

Osoby które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu z różnych przyczyn zostały obdarowane paczkami żywnościowymi.

Spotkanie odbywa się corocznie i jest organizowane przez sołtysa wraz z Rad sołecką a środki finansowe pochodzą z funduszu sołeckiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.