Spotkanie Odnów

W dniu 19.09.2020 roku przedstawiciele naszego sołectwa – członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok wzięli udział w spotkaniu realizowanym przez Staniszcze Małe w ramach projekt pn. “Odnowa wsi sposobem na rozwój miejscowości”.

Do współpracy zaproszono 5 stowarzyszeń  Odnowy Wsi  z kilku powiatów:

  • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe
  • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kadłub Wolny
  • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok
  • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
  • Stowarzyszenie Wsi Bogacica “Bogatalanta”

Przedstawiciele stowarzyszeń zaprezentowali na spotkaniu zakres realizowanych w sołectwie działań oraz wykonanych projektów . Większość sołectw od wielu lat należy do Programu Odnowy Wsi, tym samym mogą pochwalić się wieloma zadaniami poczynając od tych upiększających przestrzeń wiejską, kończąc na ciekawych przedsięwzięciach integrujących społeczność lokalną. Głównym wnioskiem było stwierdzenie, iż bez aktywnych mieszkańców nie da się nic zrobić, a mottem spotkania stały się słowa:

Powiedz mi- zapomnę,

Pokaż mi- zapamiętam

Pozwól mi uczestniczyć – zrozumiem,

Pozwól mi to zrobić… będę się z tym utożsamiał”

Powiększenie-+=