Relacja z wizyty Komisji Konkursowej ,,Piękna Wieś Opolska”

Po raz dwudziesty pierwszy Konkurs ,,Piękna Wieś  Opolska’’ został  ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego,  w dwóch  kategoriach:, ,Piękna wieś Opolska’’ i ,,Najlepszy projekt’’.

W tym roku konkurs ponownie promuje się działania związane z ochroną bioróżnorodności na opolskich obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło do konkursu  projekt ,,EKO Przystanek’’

Przy modernizowaniu  i doposażaniu  teren wokół Ptasiego Stawku baczną uwagę zwraca się na lokalną otaczającą przyrodę, na nieodzowność w krajobrazie wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji.

Wszystkie prace związane z  zagospodarowaniem terenu leśnego przy stawku, które prowadzone są przez członków stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju w ramach różnych projektów w latach 2000 – 2018 roku są przemyślane i akceptowane przez właściciela terenu.

Obecnie znajduje się tutaj wiata grillowa, leśna scena, wiata turystyczna z ławkami i stołami . Utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapię,  ustawiono wiele tablic edukacyjnych, znajduje się lampa solarowa  a w tym roku wykonano toalet ekologiczną.

Wszystkie te prace przyczyniły  się do stworzenia kompleksowego, atrakcyjnego  i wyjątkowego miejsca   na mapie woj. opolskiego.

Dla grup zorganizowanych przygotowano pakiety niecodziennych wydarzeń

  • spotkania integracyjne, imprezy firmowe
  • ognisko z zabawami ruchowymi oraz grajkiem
  • gra terenowa  ,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’.
  • sylwoterapia  (drzewoterapia) –  
  • zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum Edukacyjnym

Komisja konkursowa, która gościła w Spóroku w dniu 4.07.2018 r. była oczarowana pięknym leśnym zakątkiem. Wspólnie z mieszkańcami, gośćmi i Gumisiami świętowała 18 urodzimy Ptasiego Stawku.

Członkowie komisji wielokrotnie podkreślali wielkie  zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu,  które przekłada  się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.

Składamy wielkie podziękowanie dla zaangażowanych członków stowarzyszenia za pracę w przygotowaniu terenu, za  czynny udział w prezentacji za przygotowanie poczęstunku dla gości i mieszkańców.

Gościom zaproszonym:  z Gminy Kolonowskie – wiceburmistrzowi i gminnemu koordynatorowi z Nadleśnictwa Strzelce Op. – podleśniczemu i pracownikowi ds. promocji.

Opiekunom warsztatów ekologicznych, najstarszym mieszkańcom Spóroka, którzy  od 2000 r są członkami  Odnowy  oraz  wszystkim rodzicom z dziećmi, którzy brali udział w zajęciach  edukacyjnych bardzo serdecznie dziękujemy .