Projekt ,,Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko’’

Realizowany projekt jest  początkiem dobrych praktyk o ochronie środowiska, a  wiedzę  już u najmłodszych lat utrwalana. Wszystkie pokolenia powinny pamiętać o tym, że to co się dzieje wokół nas tworzymy my, bo jesteśmy częścią tego środowiska.

W ramach projektu odbyło się już :

 • promocja medialna projektu (w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej stowarzyszenia oraz Szkoły Staniszcze Małe – Spórok
 • Zakupiono  stoły z ławkami  oraz lampę solarową  do  Leśnego Centrum Edukacyjnego w Spóroku    
 • Przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem śmieci selektywnych do zrobienia ciekawych przedmiotów
  • zajęcia w przedszkolu  
 • Pogadanki w Leśnym Centrum Edukacyjnym na tematy :
  • Ochrona środowiska podczas recyclingu
  • Ochrona środowiska – źródła energii odnawialnych
  • Ochrona środowiska – człowiek  a przyroda.
  • Sprzątanie świata (przedszkolaki, młodzież, dorośli) z sporządzeniem notatki z zbiórki śmieci
  • Wykonano makiety Gumisiów

Przed nami jeszcze zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum przy ,,Ptasim Stawku’’ oraz  Piknik ,,Ja i Ty i  środowisko’’ z   uroczystym ustawieniem  makiet Gumisiów i  przedstawienie przedszkolaków o tematyce ,,Ochrona Środowiska wokół nas’’