Piękna Wieś Opolska 2015

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 528/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ogłosił osiemnastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2015″.

W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

  • „Najpiękniejsza wieś”,
  • „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. W roku bieżącym konkurs został wzbogacony o elementy dotyczące dbałości o środowisko i zasoby przyrodnicze przez społeczność lokalną.
Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i stowarzyszenia .

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
  zgłosiło do konkursu  w kategorii : ,,Najlepszy projekt odnowy wsi’’ projekt pn. ,,Pod Szumiącymi Dębami’’ który dotyczy tworzenia  i promocję miejsca rekreacyjno-edukacyjno- wypoczynkowego przy Ptasim Stawku w Spóroku.

 W związku z tym w dniu 24 lipca 2015 r. piątek w godzinach  10:30 – 12:00 odbyła się  wizytacja Komisji Konkursowej  Urzędu Marszałkowskiego.

Przedstawiono prezentację  multimedialną naszego projektu oraz przygotowano poczęstunek z produktów wytworzonych lokalnie.

Goście mogli również zapoznać się  osobiście z uczestnikami gry terenowej – Gumisiami którzy zaprezentowali walory przyrodniczo – kulturowe wioski Spórok.

 Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność:

  • gminnemu koordynatorowi Programy Odnowy Wsi,
  • członkom Rady Sołeckiej 
  • członkom stowarzyszenia Odnowy Wsi

Oficjalne wyniki konkursu poznamy 13.09.2015  – podczas Wojewódzkich Dożynek w Byczynie.

Powiększenie-+=