,,Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko’’

Realizując projekt w ubiegłym roku dzięki pozyskanym środkom od Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w partnerstwie z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie w  ramach konkursu „Fundusz Naturalnej Energii”  zwrócono uwagę na potrzebę większego zaangażowania się mieszkańców w sprawy ochrony środowiska. Podczas zajęć oraz wycieczek do lasu zaobserwowano dużą ilość śmieci, które zalegają w rowach, na poboczach i w miejscach w których nie powinno się znajdować.

W najbliższym otoczeniu wiele jest sytuacji w których człowiek jest bezpośrednią przyczyną zagrożeń środowiska (nie segregujemy śmieci, wyrzucamy je do lasu, pali w piecach śmieciami itp.) Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niszcząc środowisko naturalne, niszczymy życie na Ziemi. Ważne jest również, abyśmy konieczność dbania o środowisko uświadamiali także innym ludziom.

W  ramach tegorocznego  konkursu ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w partnerstwie z Fundacją Zielona Ziemia’’  w którym zostaliśmy docenieni jako jeden z 5 pomysłów w woj. opolskim otrzymaliśmy nagrodę w wysokości  10 000,00 zł .  W  ramach  zgłoszonego projektu zorganizowane  zostaną:  akcja sprzątania świata oraz  akcje uświadamiające zagrożenia dla środowiska poprzez zanieczyszczenia spowodowane przez  człowieka.  Zostaną zorganizowane warsztaty z wykorzystaniem selektywnych  śmieci oraz podnoszące świadomość ochrony środowiska (w Leśnym Centrum Edukacyjnym w Spóroku.) Na zakończenie odbędzie się  piknik ( planujemy go na 1.07.2017 r – sobota) w którym zostaną uroczyście ustawione makaty misie – Gumisie jako strażnicy porządku w lesie z tabliczkami z napisem ,,Nie zaśmiecaj mojego domu’’. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane przedstawienie o tematyce związanej z ochroną  środowiska.

Mieszkańcy  i goście wezmą udział w konkursie tematycznym.

W ramach projektu planuje się również doposażenie Leśnego Centrum Edukacyjnego w stoły i ławki ( obecnie za mało miejsc siedzących dla uczestników warsztatów i spotkań) oraz ustawiona lampa solarowa- przykład rozwiązania proekologicznego .

 Celem projektu jest:

  1. Wyrobienie właściwej postawy ekologicznej oraz zaszczepienie nawyków dbałości  o  środowisko naturalne poprzez realizację programu edukacji ekologicznej
  2. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego   dostępu  do informacji o środowisku i jego ochronie szczególnie najmłodszym  mieszkańcom
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego terenu w i  wokół miejscowości
Powiększenie-+=