Zaczarowany ogródek

W dniu 02.05.2020r. grupa mieszkańców Spóroka  uporządkowała sad owocowy  utworzony w 2017 roku  w ramach projektu realizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” przez  Gminę  Kolonowskie i sołectwo Spórok .

W tym dniu również  posadzono jadalne i ozdobne krzewy tworząc tzw. „żywy płot”.

Praca społeczna wykonana w pełnym reżimie sanitarnym (w maseczkach i zachowaniem dystansu) przez 8 mieszkańców wioski.

 

   

Powiększenie-+=