,, Myślę więc nie śmiecę’’ .

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  w trosce o czyste środowisko przyłącza  się również  w tym roku do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców (dużych i małych) w sobotę 18 września na „sprzątanie  świata”.  

Utworzone zostaną  4 grupy sprzątające,  które przejdą ulicami wioski Spórok i do pobliskiego lasu. Po trzygodzinnym  zbieraniu i segregowaniu śmieci  wszyscy spotkamy  się na  Eko – Przystanku przy Ptasim  Stawku. Tam będzie poczęstunek dla każdego uczestnika oraz odbędą  się  warsztaty dot. prawidłowego segregowania śmieci i ochronny środowiska.

Ponadto w trakcje akcji będziemy zwracać uwagę na   ,,dzikie wysypiska’’, informacje o nich przekażemy właścicielom gruntów . 

Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

 Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.