Zwycięstwo!! – Zdobyliśmy I miejsce

Podczas  tegorocznych Dożynek  Wojewódzkich zostały ogłoszone wyniki konkursu Piękna Wieś Opolska 2018.

W tym roku najlepszym projektem odnowy wsi okazał się Eko-Przystanek w Spóroku.

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=30&idd=729

Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”

I miejsce – Spórok, gm. Kolonowskie – nagroda w wysokości 10 000 zł.

„EKO – przystanek” zwany inaczej „Leśnym Centrum Edukacji i Rekreacji” to projekt, który polegał na zagospodarowaniu „Ptasiego stawku”, który powstał dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Ptaszówka-Cieńka. Elementami projektu było wybudowanie dużej wiaty ze stołami i ławeczkami oraz miejsca na grill. Ważnym aspektem projektu było ustawienie tablic przyrodniczo-edukacyjnych oraz stworzenie ścieżki zdrowia. Miejsce to pełni funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną oraz edukacyjną. Organizowane są warsztaty edukacyjne związane z ochroną środowiska i ekologią, jak również gra terenowa „Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórockiej Doliny”, promująca zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze sołectwa Spórok. Zrealizowane prace przy zagospodarowaniu terenów wokół stawu, w bardzo dużym stopniu zintegrowało mieszkańców wsi, a zaangażowanie wszystkich grup społecznych sołectwa było motorem napędowym tej inicjatywy. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizację projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych.

Tak,  nasz projekt zdobył I miejsce w konkursie. Wszystkie osoby, które były obecne podczas ogłoszenia wyników w Paczkowie byli zaskoczeni ale szczęśliwi. 18 lat wspólnie pracowaliśmy na to by nasz ,,Ptasi Stawek’’ stał się wyróżnikiem naszej miejscowości  a przez uzyskanie tak wysokiej oceny rozpoznawalny w całym województwie opolskim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do  tego wielkiego zwycięstwa składamy wielkie podziękowania.

Zobacz też: