Sposób na wakacyjną nudę

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok , Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe i Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga Staniszcze Wielkie od 2004 roku organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pod nazwą ,,Sposób na wakacyjną nudę’’,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży  co rocznie  zorganizuje się akcję w czasie  wakacji.
zaplanowano między innymi: – wycieczki rowerowe, autokarowe,
– rozgrywki sportowe, konkursy, dyskoteki
– kilkudniowy biwak
– wyjazdy na basen
– ogniska itp.
Akcje te mają  na celu zapobieganie sięganiu dzieci i  młodzieży po używki, ponieważ nuda, brak interesujących propozycji spędzenia wolnego czasu to pierwsze kroki do zgubnych uzależnień.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom , mając na uwadze
zubożenie społeczne , które dotyka coraz więcej rodzin , dzięki wsparciu finansowemu z Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich , Urzędu MiG Kolonowskie , i innym sponsorom można realizować plany organizatorów.
Organizatorzy oferują swój cenny wolny czas, kreatywną postawę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i medyczną, zaangażowanie i profesjonalną opiekę oraz zadowolenie uczestników.Koordynatorami są : Dorota Robak- Detko , Barbara Musioł i Anna Golec.